Postní výzva 2023

Každý týden půstu se zde objeví nová otázka. K nalezení odpovědi (hesla) budete muset vyrazit do okolí Nového Města na Moravě. Heslo pak zadáte zde a budete si moct poslechnout další kapitolu četby z jedné napínavé knížky.

5. týden 26.–31.3.

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucna. (Jr 29,11)

Výzvy na tento týden:
Další heslo začněte hledat na naučné stezce Tři kříže u cedule nazvané "Trnka, Křivka, Němec". Vezměte si s sebou buzolu, bystré oči, tužku a papír.

4. týden 19.–25.3.

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpělivý, v modlitbách vytrvalí. (Ř 12,12)

Výzvy na tento týden:
Heslo začněte hledat u rozcestníku V kopcích mezi Maršovicemi a Rokytnem. S sebou si vezměte buzolu a tužku.

3. týden 12.–18.3.

Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem, i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. (Gn 9, 9-10)

Výzvy na tento týden:

Zkus zažít nějaké dobrodružství (přespat někde v přírodě, nebo udělej nějakou noční výpravu,…).

Vemte si buzolu a jděte k turistickému přístřešku u Koupaliště. Tam hledejte dle azimutů heslo pro tento týden.

2. týden 5.–11.3.

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. (Ž 24, 1)

Výzvy na tento týden:

Překonej svůj strach a vyzkoušej něco nového, např. ochutnat nové jídlo, vyzkoušet nový sport, sám/sama něco vyřídit, skočit do bazénu.... Hledejte krásu kolem sebe. Kolika krásných věcí si dokážete všimnout během jednoho dne?

Spojte v mapě nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a kostel v Lísku. Pak v mapě spojte kapli v Račicích a evengelický kostel v městysu, který se dříve jmenoval Německé. U průsečíku těchto spojnic najdete turistický přístřešek a v něm pod stolem hledejte heslo na tento týden.

1. týden 26.2.–4.3.

Všecko je dovoleno – ano, ale ne všecko prospívá.
Všecko je dovoleno – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo, ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého.
(1. Ko 10, 23-24)

Výzvy na tento týden:

Všímej si lidí kolem sebe. Potřebuje někdo pomoc, podporu, porozumění? Zkus někomu prokázat laskavost. Všímej si taky, kdo se zachoval laskavě k tobě.

Heslo na tento týden se skrývalo v lahvi, k níž vedl azimutový běh od lávky přes Bezděčku u Městských lázní.
Klikněte sem, pokd jste nestihli vyzvednout heslo?

Heslem na první týden je název nadpřirozené bytosti z arabské mytologie, známý též z Pohádek Tisíce a jedné noci.